Då och nu

SveaBritt grundades 1981 av en handfull svenska yrkesverksamma kvinnor; Cecilia Rydström-Haszlakiewicz, Helene Berntsson, Anita Heatzig-Dalen, Eva Sundberg, Sidsel Cook samt Elisabet Baldwin. Föreningen fick det passande namnet SveaBritt.

Grundidén var att skapa ett forum för professionella svenska kvinnor i Storbritannien med träffar i London, både som ett socialt nätverk och yrkesnätverk. SveaBritt är en ideell organisation och vi är medlemmar i Svenska Handelskammaren i London och SVIV (Svenskar i Världen). Vi samarbetar även med Svenska Ambassaden, Svenska Kyrkan och SWEA i London.

Den främsta målsättningen är att nätverka mellan medlemmarna, men vi bjuder även in gäster och talare till våra möten. Vi är idag en dynamisk nätverksförening med en mycket bred representation av olika yrkeskategorier. Varje medlem förväntas ta ett generöst och aktivt ansvar så att kontaktnätet utvecklas positivt och därmed bidrar till stöd för alla.

Vi har minst 7-8 möten/evenemang per år. Ämnena är varierande och omväxlande, från vetenskap, coaching, hälsa till konst och kultur. Målsättningen med externa talare är att inspirera och berika nätverket samt komplettera och förstärka medlemmarnas respektive professionella roller.

See vårt arkiv av evenemang här

 

Intresserad att bli medlem i SveaBritt?

Årsavgiften är £50. Som medlem får du cirka 7 nyhetsbrev/år, du blir inbjuden till samtliga möten och med i vårt medlemsregister. Du blir också automatiskt medlem i SVIV (Svenskar i Världen) och vi samarbetar också med Svenska Handelskammaren och Svenska Kyrkan i London. Du blir också inbjuden till vår SveaBritt grupp på LinkedIn.

Om du är en professionell, svensktalande kvinna och intresserad av att bli medlem i SveaBritt, ladda ner ansökan här och skicka den till sekreterare@sveabritt.com. Om du vill pröva på att vara med på några träffar innan du blir medlem är du även mycket välkommen som gäst i mån om plats.

Då och nu

Styrelsen 2023-2024

Sophia Ahrel

Ordförande 2023 - 2025

Susanna Busi Jacobsohn

VICE ORDFÖRANDE 2022-2024

Linda Sandberg

Sekreterare 2023 - 2025

Barbro McAusland

KASSÖR 2022-2024

Carolina Carlsson

Klubbmästare (events under året) 2023 - 2025

Maria Wallen

Klubbmästare (Vårmiddagen) 2023 - 2025

Alex Haddon

Kommunikator 2023-2025

Ann-Katrin Berggren

SUPPLEANT 2022-2024