Då och nu

SveaBritt grundades 1981 av en handfull svenska yrkesverksamma kvinnor; Cecilia Rydström-Haszlakiewicz, Helene Berntsson, Anita Heatzig-Dalen, Eva Sundberg, Sidsel Cook samt Elisabet Baldwin. Föreningen fick det passande namnet SveaBritt.

Grundidén var att skapa ett forum för professionella svenska kvinnor i Storbritannien med träffar i London, både som ett socialt nätverk och yrkesnätverk. SveaBritt är en ideell organisation och vi är medlemmar i Svenska Handelskammaren i London och SVIV (Svenskar i Världen). Vi samarbetar även med Svenska Ambassaden, Svenska Kyrkan och SWEA i London.

Den främsta målsättningen är att nätverka mellan medlemmarna, men vi bjuder även in gäster och talare till våra möten. Vi är idag en dynamisk nätverksförening med en mycket bred representation av olika yrkeskategorier. Varje medlem förväntas ta ett generöst och aktivt ansvar så att kontaktnätet utvecklas positivt och därmed bidrar till stöd för alla.

Vi har minst 7-8 möten/evenemang per år. Ämnena är varierande och omväxlande, från vetenskap, coaching, hälsa till konst och kultur. Målsättningen med externa talare är att inspirera och berika nätverket samt komplettera och förstärka medlemmarnas respektive professionella roller.

Årsavgiften är £45. Som medlem får du cirka 7 nyhetsbrev/år, du blir inbjuden till samtliga möten och med i vårt medlemsregister. Du blir också automatiskt medlem i SVIV (Svenskar i Världen) och vi samarbetar också med Svenska Handelskammaren och Svenska Kyrkan. Du kan också länka till vår SveaBritt sida på LinkedIn och vara med i vår Facebook grupp för medlemmarna.

Om du är en professionell, svensktalande kvinna och intresserad av att bli medlem i SveaBritt, ladda ner ansökan här och skicka den till vår sekreterare Agnes Hustad på sekreterare.sveabritt@gmail.com. Om du vill pröva på att vara med på några träffar innan du blir medlem är även mycket välkommen som gäst i mån om plats.

Då och nu

Styrelsen 2020-2021

Ulla Gustafsson

Ordförande 2019-2021

Anna-Karin Aksberg

Klubbmästare 2019-21

Ann-Katrin Berggren

Kommunikatör 2019-21

Agneta Sjögren

Vice ordförande 2020-22

Jessica Conway-Persson

Kassör 2020-22

Lotta Sutton

Sekreterare 2020-22

Ingemo Bonnier

Suppleant 2020-22